Significant is niet zomaar ontstaan.

Het is nowadays heel makkelijk om snel en publiekelijk te oordelen of mensen te veroordelen. Dat heeft een direct effect op de maatschappij en de manier waarop wij daarin handelen. Ook als je met jouw vak niet in de schijnwerpers staat, maar door wie je bent of waar je vandaan komt ben je wel onderworpen aan de publieke opinie, onderga je datzelfde lot. Na dit jaren zorgvuldig te hebben geobserveerd, dit elke keer met buikpijn van ellende te hebben aanschouwd, ben ik Significant gestart als coach met een maatschappelijke missie. Ondernemen vanuit een ideaal.

Significant biedt coaching en begeleiding voor iedereen en is daarbij gespecialiseerd in coaching en begeleiding voor mensen die in de schijnwerpers staan. Daarnaast is Significant ook een plek die streeft naar meer verbinding, diversiteit & inclusie, (persoonlijke) ontwikkeling en met een groot gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Significant streeft naar een positieve impact op mens & maatschappij.

Het is mijn missie om met Significant te werken met mensen die, door hun vak of positie, in de schijnwerpers staan. Daarnaast wil ik, een ieder die het nodig heeft, en ook onderworpen is aan de publieke opinie – op welke manier dan ook – zoveel mogelijk kosteloos te ondersteunen.

Denk hierbij aan; vluchtelingen, statushouders, kwetsbare jongeren & jongvolwassenen, alleenstaande ouders, mensen die leven onder de armoedegrens, etc.

Voor elke betalende cliënt, bied ik mijn diensten kosteloos aan waar en bij wie dit op dat moment nodig is. Dit geldt niet voor samenwerkingen met instanties.

Mijn ultieme en overkoepelende missie met Significant is de afstand tussen mensen in zijn algemeenheid verkleinen door o.a. kennisuitwisseling tussen coachees. Met zulke kleine stappen kunnen we samen de mensheid wat meer met elkaar te verbinden en meer eenheid te vormen. We hebben in Nederland een heel diverse bevolking en alles dat wij bijdragen aan inclusiviteit is winst.
In het groot of in het klein kunnen we allemaal van elkaar leren, dus waarom zouden we dat niet doen?

Ik ben er van overtuigd dat wij, als mensheid, meer overeenkomsten hebben dan verschillen en dáár zou ík graag de schijnwerpers op willen richten.